Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật nhằm bảo vệ thông tin của khách hàng khi được chúng tôi thu thập từ các dịch vụ bán hàng. Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng nhằm mục đích liên hệ trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Guest post  cam kết toàn bộ thông tin cá nhân của quý khách hàng đều được tuyệt đối bảo mật, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi khách hàng bị ảnh hưởng bởi thông tin này.

Khách hàng đồng ý sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của công ty, nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này.  Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên guestpost.com.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm được đăng tải.

chính sách bảo mật thông tin 2

Chính sách bảo mật thông tin

Do vậy khách hàng cần đọc rõ chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  • Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, nghề nghiệp, v.v… khi khách hàng truy cập vào website và tự nguyện gửi cho chúng tôi. Những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, ngoại trừ trường hợp bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác.

  • Lưu giữ và bảo vệ thông tin khách hàng như thế nào? 

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trên máy chủ và bảo vệ nó bằng nhiều biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử như: mã hóa dữ liệu và các thủ tục áp dụng dựa theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên trực tiếp làm việc có liên quan.

  • Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng theo quy định của Luật ở Việt Nam. Sẽ không bao giờ có trường hợp bán, chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân nào khách hàng cung cấp để nhằm vào các mục đích bất kỳ nào khác ngoài việc trao đổi với khách hàng về những việc liên quan như liên quan đến sản phẩm, vị trí đặt hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp  thông tin của khách hàng với các cơ quan chính phủ hay các tổ chức khác nhằm hỗ trợ trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

  • Quản lý thông tin trên website 

Khách hàng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đến tính chính xác cũng như hợp pháp của thông tin bạn đăng lên trang web.

  • Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của chúng tôi. Sử dụng Cookie nhằm cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong một thời gian. Vì vậy, chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không có bất kỳ tác dụng nào. Hoặc bạn cũng có thể từ chối Cookie, nhưng việc này có thể gây ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website.

  • Câu hỏi thường gặp?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, vấn đề hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ thông qua form “Liên hệ với chúng tôi” ở cuối trang website.

Trong chính sách này chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi và chúng sẽ được phản ánh trên trang web này.

Thời gian áp dụng: Chính sách này được áp dụng trong suốt quá trình trang web này hoạt động.

Bình chọn post

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

chính sách dịch vụ

Chính sách dịch vụ 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ backlink báo, dịch vụ content và dịch vụ book báo. Khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ

dịch vụ bán hàng

Chính sách dịch vụ

Khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ của bất kỳ công ty nào, quý khách cũng nên tìm hiểu về chính sách dịch vụ